Nederland

Herstel Grondwet met extra verdediging

De Hoge Raad heeft op 9 maart 1979 beweerd dat internationale klieken die zogenaamd de vertegenwoordigers zijn van de mensheid en het beste in de mensheid een wetgevende kracht hebben. In de lente van 2002 heeft de PvdA onder Wim Kok grondswetswijzigingen doorgevoerd die de Nederlandse Grondwet hebben ondermijnt: zie hoofdstuk 5, deel 2. Andere partijen hebben hier ook aan meegewerkt, in het bijzonder het CDA en de VVD. Het idee is dat een verdrag boven de grondwet zou gaan. Hiermee is de regering buiten haar mandaat getreden, dat is gebaseerd op de grondwet.

Alhoewel technisch gesproken de grondwet nu is gewijzigd, is dit wel naar de letter maar niet naar de geest van de wet gebeurd. Het werkelijke doel lijkt niet te zijn een nieuwe wetsfilosofie na te streven in het algemeen belang, maar om een manier te vinden om Nederland binnen een Europees-breed en zelfs internationaal Imperium te trekken terwijl het volk dit niet wil. Het volk heeft immers de E.U. grondwet in een referendum afgewezen.

Dat dit een breuk is met de grondwet wordt ook ondermeer duidelijk in het feit dat er nu 2 manieren zijn om de grondwetten te wijzigen. Ten eerste is er de originele methode met twee grote meerderheden in twee opeenvolgende kabinetten, met als doel dat het volk daar de verkiezingen van kan laten afhangen. In de praktijk gebeurd dat laatste niet, omdat deze wijzigingen niet worden opgemerkt en omdat er teveel andere onderwerpen in een verkiezing besloten moeten worden door het volk. Ten tweede is er nu een nieuwe methode waarbij het parlement in 1 stemming de grondwet kan wijzigen zonder verdere inspraak van het volk. Dat wordt dan onder het mom van een nieuw verdrag gedaan - dat dan immers boven de grondwet zou gaan, en daarmee grondwet wordt.

De hier voorgestelde grond wet herstellende wetten zijn bedoeld om de macht die de regering nu gestolen heeft (in een anti-democratische coup), zo te verankeren dat de land regering de grondwet niet meer kan wijzigen zonder dat het volk daar - en precies daarop - zijn invloed kan laten gelden. Het zij opgemerkt dat dit in veel landen per referendum gebeurd, wat ook een prima methode is. De hier voorgestelde methode is gebaseerd op het idee dat de landelijke overheid geen wetten meer mag maken, en in het bijzonder geen grondwetten, zonder dat die allemaal geratificeerd worden op het laagste bestuurlijke niveau in het land (gemeenten).